Balegemse dreupel en jenever van stokerij Van Damme

Foto postkaart jenever Lekker Oost-Vlaams

Soort(en):

Lekker drinkbaar

Streken:

Vlaamse Ardennen


Van de korrel tot de borrel

Over dit product:

De Balegemse stokerij is de laatste ‘warme’ landbouw-jeneverstokerij in de Benelux. Dat betekent dat het graan voor de geestrijke drank op de boerderij zelf wordt geteeld. De alcohol wordt er binnen de muren gestookt én de mest voor het land wordt door de eigen runderen geleverd.

Daarom wordt op de boerderij gretig de slogan ‘Van korrel tot borrel’ gebruikt. Een variant daarop is de slagzin ‘Vanuit de grond tot in de mond’.

Producenten:

Stokerij Van Damme

Stokerij Van Damme is een bedrijvige vierkantshoeve aan de poort van de Zwalmstreek, in het landelijke Balegem

Lees meer pijl